Sonntag, 29. Oktober 2023

17.00 Uhr Kirche St. Nikolaus

 

ANTRITTSKONZERT MARTIN WELZEL

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Fantasia et Fuga in g (BWV 542)

Max Reger (1873 - 1916)
Aus den Sechs Trios, Opus 47:
I. Canon E-Dur
II. Gigue d-Moll
III. Canzonetta a-Moll

William Lloyd Webber (1914 - 1982)
Chorale, Cantilena and Finale

George Baker (geb. 1951)
Schweizer Erstaufführung:
Chant d'Espoir (2023)

Maurice Duruflé (1902 - 1986)
Suite Opus 5:
Prélude - Sicilienne - Toccata